Homepage

 

El Péa

advies en ondersteuning 

 

Een nuchtere kijk op leerplicht en leerlingzorg

 

El Péa
bureau voor advies en ondersteuning op het gebied van leerplicht, voortijdig schoolverlaten en zorgstructuren in het onderwijs.

El Péa
adviseert en ondersteunt gemeenten, onderwijsinstellingen en regionale bureaus voor leerplicht en RMC bij het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, op beleidsmatig-, management- en uitvoerend niveau.

El Péa
richt zich op de rol van organisaties rondom de jongeren die gebruik maken van het onderwijs. Het onderwijs leidt de jongeren op tot een volwaardige plaats in de maatschappij, op de arbeidsmarkt.
Een deel van hen, jaarlijks toch vele duizenden, verlaat het onderwijs zonder een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In jargon: VSV’ers. 
De Leerplichtwet en de RMC-wet vormen het instrumentarium voor gemeenten, onderwijsinstellingen en arbeidsmarkt om te zorgen dat het aantal VSV’ers wordt geminimaliseerd. Zij maken daarbij gebruik van een groot netwerk: scholen, ZAT’s, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, instellingen voor (jeugd)hulpverlening, politie, justitie, arbeidsvoorziening, etc.

El Péa
is gespecialiseerd in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en vertrouwd met het brede netwerk dat zich hiermee bezighoudt. Daardoor is El Péa in staat gemeenten, regionale bureaus voor leerplicht/RMC en onderwijsinstellingen te ondersteunen en te adviseren op het gebied van leerplicht, voorkomen van voortijdig schoolverlaten en zorgstructuren.

De aanpak is daarbij nuchter: bepaal wat je wilt bereiken en doe dat in heldere stappen op de meest praktische manier, passend bij uw organisatie.


Wat kan El Péa voor u betekenen? 

Voor gemeenten of regionale bureaus Leerplicht/RMC kan El Péa u ondersteunen bij:
- uw wens om het leerplichtbeleid verder te ontwikkelen, in samenhang met de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten / RMC;
- het samenstellen van het voor uw gemeente meest geschikte netwerk; 
- het ontwikkelen van uw ideeën over regionalisering van leerplicht/RMC;
- het beoordelen van de gewenste formatie voor uw organisatie; 
- interim-management;
- het opstellen van een op maat gemaakte instructie leerplichtambtenaar;
- inzet als leerplichtambtenaar (leerplicht en kwalificatieplicht);
- het opmaken van uw leerplichtverslag, zoals uw college of gemeenteraad dat graag ziet.
- het coachen en begeleiden van (nieuwe) leerplichtmedewerkers.

El Péa kan scholen/onderwijsinstellingen ondersteunen bij:
- het ontwikkelen / herzien van interne zorgstructuur in uw organisatie;
- het versterken van de samenwerking tussen school – leerplicht – hulpverlening
- het ontwikkelen van een praktische en zinvolle ZAT-structuur
- de ondersteuning van uw zorgcoördinator;
- het voorkomen dat leerkrachten het gevoel krijgen meer met hulpverlenen dan lesgeven bezig zijn.

De kennis, ervaring en passie voor de doelgroep die El Péa meeneemt bij de opdrachten, wordt door opdrachtgevers als meerwaarde beschouwd bij de inzet. El Péa staat garant voor een nuchtere, heldere aanpak om zoveel mogelijk jongeren gebruik te laten maken van de voorzieningen die er zijn.

Meer weten? 
Neem contact op met Bart Verbeek, eigenaar El Péa
Mail: info@elpea.nl
Tel.:  06 - 27057339

Of stel uw vraag via het contactformulier:

Uw naam
Uw emailadres
Uw bericht aan El Péa